0

Акция от производителя контактных линз johnson & johnson

Акция от производителя контактных линз johnson & johnson

Обмінюйте свою картку на поповнення балансу мобільного телефону
Умови участі в акції:

1. Участь в Акції та територія її проведення 
1.1. Акція проводиться на всій території України, крім тимчасово окупованих територій (далі - «Територія проведення Акції»). 
1.2. Учасником Акції може бути будь-який дієздатний громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, і який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (далі - «Учасник» або «Учасники»)
1.3. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 
1) працівники та представники Виконавця / Організатора та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції; 
2) подружжя осіб, перелічених в підпункті 
1) п.1.3. цих Правил, а також їхні найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дідусь, бабуся); 
3) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилось 18 років

2. Період (тривалість) проведення рекламної Акції 
2.1 Загальний термін Акції, включаючи термін надання гарантованих подарунків ("Період проведення Акції"): з 15 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно, в тому числі: видача подарункових карт ACUVUE при купівлі лінз в салонах оптик і інтернет-магазинах контактних лінз здійснюється в період з 15.11.2021 по 30.12.2021р. Період активації карти з 15.11.2021 по 28.02.2022р. включно. В Акції беруть участь усі контактні лінзи ACUVUE®.

3. Призовий фонд Акції. 
3.1. Карта ACUVUE, що надає право на поповнення мобільного балансу на суму 150 грн. оператора стільникового зв'язку, який працює на території України. Перелік операторів: «Київстар»; Lifecell; Vodafone; «Інтертелеком»; «ТриМоб»; TravelSim; Тревелфон; PeopleNet; Global SIM; Lycamobile; Yezzz! Корпоративні номери телефонів поповненню не підлягають

4. Умови участі в Акції
4.1. За умови покупки не менше 2 упаковок будь-яких контактних лінз ACUVUE® в
салонах оптик і інтернет-магазинах контактних лінз, споживач отримує подарункову
карту ACUVUE, після чого активує її на сайті: agift.net.ua. Після активації карти і
верифікації мобільного номера телефону користувачу автоматично, в протягом 3 годин,
здійснюється поповнення мобільного балансу на суму 150 грн.
4.2. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, зазначеним в п. 1.2., 1.3. цих
Правил, та належним чином виконала всі умови цих Правил.
4.3. Для участі в Акції Учаснику необхідно:
4.3.1. придбати в Період проведення Акції щонайменше дві упаковки контактних лінз
ACUVUE®.
4.3.2. Отримавши карту ACUVUE, перейти по QR-коду або посиланням на agift.net.ua.
4.3.3. Стерти захисне покриття на карті ACUVUE для подальшого внесення даних на
сайті.
4.3.4. Авторизуватися на сайті, внести наступні дані: контактний номер телефону; код з
СМС-повідомлення, висланий Учаснику після активації; номер картки і пін-код картки
ACUVUE, який знаходиться під захисним покриттям.
4.4. Якщо Учасником внесені всі дані, зазначені в п.4.3, у відповідь на сайті виникає
спливаюче вікно (pop-up) з інформацією про те, що мобільний баланс Учасника в
протягом 3 годин буде поповнено на суму 150 грн.
4.5. Один унікальний пін-код карти ACUVUE, який знаходиться під захисним покриттям
може бути зареєстрований для участі в Акції лише 1 (один) раз.
4.6. Перший відправлений код з номера мобільного телефону визначає його власника
як Учасника Акції. Один учасник з одного номера мобільного телефону може
зареєструвати не більше 1 коду протягом 1 календарного місяця в Період проведення
Акції.
4.7. Реєструючись в Акції, згідно п. 4.3 Правил, Учасник підтверджує те, що він / вона
повністю відповідає умовам п.п. 1.2, 1.3 цих Правил, та повністю згоден з цими
Правилами і зобов'язується їх виконувати.
4.8. Організатор / Виконавець і залучені ними для проведення Акції треті особи не несуть відповідальності за несвоєчасну реєстрацію для участі в Акції, згідно з 3 Правилами, яка трапилася не з вини Організатора / Виконавця і таких третіх осіб. Організатор / Виконавець не несуть відповідальності за роботу сервісу-агрегатора для поповнення мобільного балансу і будь-які помилки операторів, внаслідок чого реєстрація до участі в Акції не відбулась або відбулась із запізненням.
4.9. Виконавець не несе відповідальність за неможливість поповнити мобільний баланс на суму 150 грн. Учасникам Акції з будь-яких причин, не залежних від Виконавця, зокрема, в разі неотримання Учасником Акції СМС-повідомлень і / або появи спливаючого вікна (pop-up), передбачених Правилами.

5. Інші умови
5.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну та безумовну
згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або
відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою
Учасника від участі в Акції та отримання подарунків, при цьому така особа не має права
на отримання від Організатора / Виконавця Акції будь-якої компенсації.
5.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим дає свою згоду на обробку його / її
персональних даних Виконавцю, що є власником персональних даних, способами,
зазначеними в п.5.4 Правил, включаючи передачу його / її персональних даних третім
особам, що здійснюють безпосередню реалізацію Акції та з якими Виконавець уклав
відповідний договір. Така обробка і передача повинні здійснюватися на умовах,
передбачених Законом України «Про захист персональних даних».
5.3. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує достовірність наданої
інформації та згоду на її подальше використання так, як описано нижче. Учасник Акції
несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч.
інформації про контакти з ним).
5.4. Беручи участь в Акції кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на
використання наданої інформації, обробку його персональних даних Виконавцем будь яким способом, включаючи збір, накопичення, зберігання, використання, поширення,
знеособлення, видалення / знищення персональних даних, передачу його
персональних даних третім особам, зазначеним в п.5.2 Правил, без виплати Учаснику
будь-якої винагороди, з метою реалізації Акції, а також з маркетинговою метою
методами, що не суперечать чинному законодавству України, а саме, імені, прізвища,
адреси електронної пошти та контактний номер телефону. Передача персональних
даних не вимагає додаткового повідомлення і / або згоди суб'єкта персональних даних.
Згода Учасника надається на невизначений термін і може бути відкликана не менше ніж
за 30 (тридцять) днів до передбачуваної дати відкликання згоди. Учасник погоджується
на те, що протягом зазначеного терміну Організатор / Виконавець не зобов'язані
припиняти обробку персональних даних і знищити персональні дані суб'єкта
персональних даних. Зазначений відгук не матиме зворотної сили щодо персональних
даних, які пройшли обробку до вступу в силу такого повідомлення.

5.5. Приймаючи умови цих Правил Учасник підтверджує, що він ознайомлений зі своїми
правами суб'єкта персональних даних:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх
обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи
розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї
інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту,
крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його
персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням
проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних
даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані
обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або
до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних
даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

5.6. Організатор / Виконавець не несе відповідальності у разі невиконання своїх
зобов'язань внаслідок надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних
персональних даних.
5.7. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та / або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне
рішення приймається Організатором. При цьому рішення Організатора Акції є
остаточним і не підлягає оскарженню.
5.8. Будь-який з подарунків може бути отриманий Учасником Акції, який отримав право
на отримання такого подарунка, тільки за умови виконання всіх без винятку вимог цих
Правил.
5.9. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором протягом всього
терміну проведення Акції. Зміна та / або доповнення цих Правил можливо в разі їх
затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для
інформування про Правила (на сайті agift.net.ua). Такі зміни та доповнення набувають
чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил.

Популярні питання
Скільки разів я можу прийняти участь в акції?
При першій реєстрації коду, вказаний номер мобільного телефону визначає його власника як Учасника Акції. Один учасник з одного унікального номера мобільного телефону може зареєструвати не більше 1 коду протягом 1 календарного місяця в Період проведення Акції.
Термін проведення акції
Загальний термін Акції (включаючи термін надання гарантованих подарунків): з 15 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно, у тому числі: 
видача подарункових карт ACUVUE при купівлі лінз в салонах оптик і інтернет-магазинах контактних лінз здійснюється в період з 15.11.2021 по 30.12.2021. Період активації карти з 15.11.2021 по 28.02.2022 включно. В акції беруть участь всі контактні лінзи ACUVUE®.
Період прийому кодів на скретч картах на участь у Акції: з 15 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно (далі - Період проведення Акції).


Я не отримав СМС
Якщо Ви не отримали смс з кодом підтвердження, надішліть запит за допомогою форми реєстрації повторно. При введенні коду, вибирайте код, який прийшов останнім. Якщо коди не приходять, зверніться за зворотнім зв'язком на сайті.
Якщо протягом 3-х годин Ваш рахунок не було поповнено на суму 150 грн, повторіть заповнення форми реєстрації або зверніться за зворотнім зв'язком на сайті 
Не вірний код картки або ПІН
Якщо Ви отримали повідомлення про невірний номер картки або пін-код, перевірте чи дані введені коректно, а нанесення номера картки та пін не пошкоджені. Якщо інформація введена коректно і карта не має пошкоджень, будь ласка, зверніться за зворотнім зв'язком на сайті 
Якщо карта пошкоджена, відправте фотографію карти і місця пошкодження в формі зворотного зв'язку, опишіть проблему та як була пошкоджена карта.
Не відбулося поповнення мобільного рахунку
Після активації карти і верифікації мобільного номера телефону Учаснику Акції автоматично, протягом 3 годин, здійснюється поповнення мобільного рахунку на суму 150 грн.
Якщо поповнення мобільного рахунку не відбулося, зверніться за зворотнім зв'язком на сайті  , опишіть проблему і додайте скріншот SMS, яке ви отримали при верифікації мобільного номеру телефону.

* Акція проводиться в салонах оптик та інтернет-магазинах контактних лінз у період з 15.11.2021 по 30.12.2021р. Період активації картки з 15.11.2021 по 28.02.2022р. включно. В акції беруть участь усі контактні лінзи ACUVUR®. Подробиці про організатора акції, правила її проведення, терміни, кількість подарунків, місце та порядок їх отримання дізнавайтеся в салонах оптик та інтернет-магазинах, що беруть участь у акції та на https://agift.net.ua. Кількість подарунків обмежена. Пропозиція діє за умови наявності подарунків. © 2021, ТОВ «Спектрум Віжн», підрозділ компанії Johnson & Johnson Vision. Реклама медичного виробу. Необхідно проконсультуватися з лікарем.

Подписка на новости и акции

confirm

Подписка на рассылку

Вы успешно подписались на нашу рассылку! Спасибо!

Спасибо за покупку!

В ближайщие время с вами свяжутся

Оберіть, будь ласка, мову
Російська
Українська